οικείω

οικείω
οἰκείω (Α)
(επικ.τ.) βλ. οικώ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • οικειώ — οἰκειῶ, όω (ΑΜ, Α ιων. τ. οἰκηϊόω) [οικείος] 1. συνάπτω, προσαρμόζω, κάνω κάτι κατάλληλο για κάποιον («τριμμάτιον ᾠκείωσα τούτοις ἀνθινὸν παντοδαπόν», Σωτ. Κωμ.) 2. μέσ. οἰκειοῡμαι, όομαι α) κάνω δικό μου κάποιον ή κάτι που ανήκει σε άλλον, θεωρώ …   Dictionary of Greek

  • οἰκείω — οἰκέω inhabit pres subj act 1st sg (epic) οἰκέω inhabit pres ind act 1st sg (epic) οἰκείω pres subj act 1st sg οἰκείω pres ind act 1st sg οἰκεί̱ω , οἰκεῖος in masc/neut nom/voc/acc dual οἰκεί̱ω , οἰκεῖος in masc/neut gen sg (doric aeolic) οἰκεί̱ω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκειῶ — οἰκειόω make pres subj act 1st sg οἰκειόω make pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείῳ — οἰκεί̱ῳ , οἰκεῖος in masc/neut dat sg οἰκεί̱ῳ , οἰκεῖος in masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείῃ — οἰκέω inhabit pres subj mp 2nd sg (epic) οἰκέω inhabit pres ind mp 2nd sg (epic) οἰκέω inhabit pres subj act 3rd sg (epic) οἰκείω pres subj mp 2nd sg οἰκείω pres ind mp 2nd sg οἰκείω pres subj act 3rd sg οἰκεί̱ῃ , οἰκεῖος in fem dat sg (epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκεῖον — οἰκέω inhabit pres part act masc voc sg (epic) οἰκέω inhabit pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) οἰκείω pres part act masc voc sg οἰκείω pres part act neut nom/voc/acc sg οἰκεῖος in masc acc sg οἰκεῖος in neut nom/voc/acc sg οἰκεῖος in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείει — οἰκέω inhabit pres ind mp 2nd sg (epic) οἰκέω inhabit pres ind act 3rd sg (epic) οἰκείω pres ind mp 2nd sg οἰκείω pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείοισι — οἰκέω inhabit pres part act masc/neut dat pl (epic doric aeolic) οἰκέω inhabit pres ind act 3rd pl (epic aeolic) οἰκείω pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) οἰκείω pres ind act 3rd pl (aeolic) οἰκεί̱οισι , οἰκεῖος in masc/neut dat pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείοισιν — οἰκέω inhabit pres part act masc/neut dat pl (epic doric aeolic) οἰκέω inhabit pres ind act 3rd pl (epic aeolic) οἰκείω pres part act masc/neut dat pl (doric aeolic) οἰκείω pres ind act 3rd pl (aeolic) οἰκεί̱οισιν , οἰκεῖος in masc/neut dat pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • οἰκείου — οἰκέω inhabit pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) οἰκέω inhabit imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) οἰκείω pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) οἰκείω imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) οἰκεί̱ου , οἰκεῖος in masc/neut gen sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”